karin šrubařová

web under construction


EVIDENCE, Galerie Cella / Hovorny, Opava, 2015


Instalace spojená s happeningem, který je zároveň snímán na video - dále promítané v jiné místnosti galerie, během výstavy. Stěny galerie jsou popsány jmény obyvatelů města, jmenný seznam byl vytvořen z volně dostupných internetových databází a sociálních sítí a čítal téměř 4000 jmen. Během vytváření seznamu mi rukama prošlo kvantum osobních informací, proto se pro mne každé jméno seznamu proměnilo v konkrétní virtuální osobnost, se kterou bylo možné se na výstavě setkat. Během vernisáže a dále v průběhu výstavy jsem požádala návštěvníky, aby na stěnách označili své jméno, pokud chtějí. Během vernisáže byla zároveň pořízena video-dokumentace, která propojila jméno s konkrétní osobou. Záznam se během výstavy promítal ve vedlejší místnosti. Zvýrazněná jména vytvářejí na zdi galerie diagram, který je viditelný i po odstranění seznamu, zanechávají tak viditelnou stopu. Koncept instalace tak vytváří podmínky pro úvahu nad hranicí soukromého a veřejného prostoru, anonymity a osobní zodpovědnosti.

http://karinsrubarova.cz/files/gimgs/th-12_5-evidence-new-a.jpg
http://karinsrubarova.cz/files/gimgs/th-12_4-evidence-new-b.jpg
http://karinsrubarova.cz/files/gimgs/th-12_1A-video-verni.jpg