karin šrubařová

web under construction


Slovo jako předmět, 2011, instalace 6,5m x 3,5m, 10 obrazů, 3 video pásma

Video je záznamem instalace, která se pokouší o transformaci textu do vizuálního jazyka tak, aby bylo možné do něj přímo vstoupit a rekonstruovat imaginární mentální prostor textu, podobným způsobem jako jej vytváříme ve své mysli při čtení. Textem jsou v tomto případě podstatná jména a slovesa popisující běžně užívané předměty. Statickou kostru instalace tvoří obrazy. Video-pásma jsou promítána postupně jak čteme zleva doprava na třech místech a ukazují použití předmětů v situacích jako jsou začátek, průběh a dokončení použití předmětu.