karin šrubařová

web under construction


Skupinová performance: půda, hlína, zem / Group Performance: Soil, Dirt, Earth / 2020

Video je koláží ze streamovaného záznamu pořízeného návštěvníky během performance > EN

Skupinová performance v galerii etc. fyzicky přepisuje proces spolupráce kolektivu. Každá z akcí je demonstrací myšlenky v prostoru, která se zde setkává a koexistuje s ostatními. Galerie se tak stává analogií pracovního prostředí, rhizomem tvůrčího procesu kolektivu. Událost byla streamována z perspektivy návštěvníků v reálném čase.

Projekt vznikl jako laboratoř pro spolupráci kolektivu umělců a umělkyň na sdíleném tvůrčím procesu, jehož zastřešujícím tématem byla reflexe půdy a země. V průběhu roku 2019 se kolektiv scházel a postupně utvářel sdílený prostor imaginace, jenž byl východiskem pro vznik individuálních i kolektivních děl. V kooperaci s přizvanými teoretiky byla vytvořena obrazová publikace mapující realizované akce a vývoj společného uvažování nad sdíleným tématem.

Součástí kolektivu jsou umělci a umělkyně Karel Kunc, Barbora Dayef, Tomáš Hrůza, Veronika Čechmánková, Nikola Brabcová a Karin Šrubařová.